DAILIES TOTAL1®
Predstavljamo prve i jedine DAILIES TOTAL 1® WATER GRADIENT* kontaktne leće: Najnovija generacija LightStream tehnologije proizvodnje leća omogućava stvaranje WATER GRADIENT* kontaktnih leća.
DAILIES TOTAL 1 water gradient* kontaktne leće prve su i jedine kontaktne leće s različitim sadržajem vode u jezgri i na površini leće: povećanje od 33% na 80% vode, od jezgre do površine, približavajući se 100% vode na krajnjem dijelu.