Evidencijski broj nabave:  1/21 

Predmet nabave podijeljen je u dvije grupe nabave, kao što slijedi:

Grupa 1: 

1. Aparat za mjerenje dioptrije naočala i leća, koji obuhvaća:

a) Auto lensmetar – 1 kom

2. Stroj za brušenje stakala i automatski čitač oblika okvira naočala, koji obuhvaća:

a) Stroj za brušenje naočalnih leća – 1 kom

b) Grijač za naočalne leće – 1 kom

c) Stroj za ručno brušenje leća – 1 kom

d) Skener-centrirka-bloker – 1 kom 

Grupa 2:

3. Dijagnostika za proizvodnju dioptrijskih naočala, koji obuhvaća:

a) Biomikroskop – 3 kom

b) Probni okvir – 3 kom

Dokumenti za preuzimanje - natječajna dokumentacija

Poziv na dostavu ponuda
Tehničke specifikacije opreme


Dokumenti za preuzimanje - odluke o odabiru

- Odluka o odabiru - Grupa 1
- Odluka o odabiru - Grupa 2

Registracija novog računa

Već imate račun?
Prijavite se Ili Resetirajte zaporku