PRODAVATELJ/PRUŽATELJ USLUGA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

NAZIV: OČNA OPTIKA OCULUS obrt za optičke usluge i trgovinu
SJEDIŠTE: Osijek, Stjepana Radića 36
REGISTRACIJA: MBO 90479114, Br. obrtnice 14010000217, OIB: 75693638154, Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za gospodarstvo
VLASNIK: Damir Kujundžić, OIB: 75693638154
POSLOVNI RAČUN: HR29 2407 0001 1003 2000 1, OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, 21 000 Split, Hrvatska


UVJETI KORIŠTENJA
- - - - - - - - -

OSNOVNI POJMOVI

Smatra se da su se svi korisnici koji koriste usluge ovu internetske trgovine i vezane stranice prethodno upoznali s općim uvjetima prodaje. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem internetske trgovine te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu između potrošača kao krajnjeg kupca i Očne optike OCULUS, obrta za optičke usluge i trgovinu, vl. Damir Kujundžić, Stjepana Radića 36, Osijek,  kao trgovca (Prodavatelj) te se smatraju sastavnim dijelom takvih ugovora.
Ukoliko su u podacima o kupcu upisani podaci o pravnoj osobi, tada se kupcem smatra pravna osoba, a fizička osoba čiji su podaci uneseni smatra se ovlaštenom osobom kupca. Kupcem se smatra svaka osoba koja naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i plati naručeni proizvod. Primatelj se smatra osoba kojoj se proizvod isporučuje, a različita je od osobe kupca.
Prema Zakonu o zaštiti potrošača maloljetne osobe ili potpuno poslovno nesposobne osobe ne mogu obavljati kupnju na daljinu, to mogu učiniti samo njihovi zakonski zastupnici.
OSOBNI PODACI I POSLOVNA SPOSOBNOST
Prihvaćanjem ovih uvjeta prodaje, kupac izjavljuje da su svi podaci koje je dao o sebi istiniti i potpuni, da je poslovno sposoban, ovlašteni korisnik kreditne kartice te da ne postoje nikakve poznate mu zapreke za naručivanje i kupnju proizvoda od Očne optike Oculus, tj. za kupnju na web shop-u. Očna optika Oculus sukladno izjavi o privatnosti i sigurnosti podataka prikuplja samo osnovne podatke koji su nužni za ispunjavanje obveza.
NARUDŽBA I TRENUTAK SKLAPANJA UGOVORA
Kupovina se obavlja na stranici web trgovine Očne optike Oculus ispunjavanjem za to predviđenog obrasca. Prilikom ispunjavanja obrasca kupac je dužan upisati sve podatke koji se od njega traže. Kupovinu je moguće ostvariti uz potvrdu kupca da je prethodno pročitao i razumio Uvjete kupnje te da je na iste pristao i da je upoznat da je to narudžba s obvezom plaćanja. Kupovina je moguća 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Očna optika Oculus ne odgovara za troškove korištenja računalne opreme i telekomunikacijskih usluga potrebnih za pristup usluzi. Kupac će elektronskom poštom biti obaviješten o potvrdi narudžbe (primitkom elektroničke poruke koja sadrži izjavu kupca da prihvaća ponudu) i slanju paketa.
U slučaju da Očna optika Oculus iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, s kupcem će, telefonom ili e-mailom, u kontakt stupiti netko od djelatnika Očne optike Oculus, u svrhu dogovora o isporuci zamjenskog proizvoda ili eventualnog otkazivanja naručenog proizvoda, odnosno raskida ugovora.
Kupovina se obavlja naručivanjem dostupnih proizvoda koje kupac bira na temelju fotografije i osnovnog opisa. Fotografije su ilustrativne prirode te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati dostupnim proizvodima.

Pretraživanje proizvoda je moguće po različitim kriterijima. Upisom određenog pojma u "Pretraživanje" pojavit će se proizvodi koji su povezani s navedenim pojmom. Kupac može izabrati određeni proizvod koji ga zanima i pročitati dostupan opis proizvoda kako bi mogao samostalno donijeti odluku odgovara li proizvod njegovim potrebama. Kupac proizvode bira iz kataloga proizvoda Očne optike Oculus koji je uređen prema vrstama proizvoda.
Narudžba proizvoda se obavlja elektronskim putem. Odabirom količine proizvoda koji kupac želi te klikom miša na ikonu "Dodaj u košaricu" odabrani proizvod dodaje se u košaricu. Stavljanjem proizvoda u košaricu proizvod nije rezerviran niti naručen niti kupljen. Kupac može nastaviti dodavati proizvode klikom na „Nastavi kupovati“ ili završiti proces odabira proizvoda klikom na „Dovrši kupovinu“. Kada kupac završi proces odabira proizvoda klikom na "Dovrši kupovinu“ preusmjerit će se na stranicu gdje odabire način plaćanja, način dostave, unosi kod ukoliko posjeduje kupon ili poklon bon, stavlja dodatne napomene ukoliko ih ima te upisuje napomenu ukoliko želi R1 račun (kao i podatke o poslovnom subjektu kojem se račun izdaje, što se može učiniti i kroz upis podataka kroz korisnički račun). Kupnju nije moguće nastaviti bez označavanja kućice "Slažem se s Uvjetima kupnje" čijim označavanjem kupac potvrđuje da je pročitao i razumio ove Uvjete kupnje te da se sa istima slaže.  Ukoliko se kupac slaže sa kupnjom proizvoda koji su u košarici može kliknuti na dugme za plaćanje/narudžbu s obvezom plaćanja.
Nakon što kupac izvrši narudžbu, prodavatelj će na adresu e-pošte kupca poslati potvrdu narudžbe s oznakom iste kojom potvrđuje da je narudžba kupca zaprimljena i u procesu obrade.
Prodavatelj će kupca obavještavati o napretku obrade narudžbe te će mu nakon vidljive uplate i slanja pošilje poslati na adresu njegove e-pošte potvrdu da je paket poslan.
Ukoliko kupac ne primi naručene proizvode koje je platio u ugovorenom roku dostave dužan je obavijestiti Očnu optiku Oculus o istom na adresu e-pošte info@optika-oculus.hr ili pomoću obrasca za kontakt na internetskim stranicama trgovine.
Ukoliko kupac nije zaprimio potvrdu kupnje putem e-pošte dužan je kontaktirati  prodavatelja na adresu e-pošte info@optika-oculus.hr .
U slučaju da Očna optika Oculus iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, s kupcem će, telefonom ili e-porukom, u kontakt stupiti zaposlenik Očne optike Oculus u svrhu dogovora o isporuci zamjenskog proizvoda ili eventualnog otkazivanja naručenog proizvoda, odnosno raskida ugovora.
    U slučaju problema ili nejasnoća tijekom narudžbe kupac može kontaktirati Očnu optiku Oculus na adresu e-pošte info@optika-oculus.hr .

RASPOLOŽIVOST PROIZVODA
Predmet narudžbe mogu biti samo proizvodi za koje je u narudžbi naznačeno da su raspoloživi na skladištu te proizvodi koji nisu raspoloživi na skladištu, ali su dobavljivi u roku od 7 radnih dana, ne uključujući subotu.

NAPLATA / AUTORIZACIJA
Sve cijene izražene su u Hrvatskoj valuti, Euro (Eur, €), s PDV-om. U slučaju plaćanja e-banking-om i općom uplatnicom troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu.

Cijene u web trgovini, kao i iskazani popusti, mogu se razlikovati u odnosu na cijene i popuste na maloprodajnim lokacijama.

PRAVO NA RASKID UGOVORA
Potrošač može ugovor jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.
Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed.
Ukoliko potrošač jednom narudžbom naruči više komada proizvoda koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka proizvoda.
Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok od 14 dana započinje teći dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka proizvoda.
Ukoliko potrošač ne bude obaviješten o pravu na raskid ugovora, pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku 12 mjeseci od isteka roka od 14 dana.
Ako je prodavatelj dostavio potrošaču obavijest o pravu na raskid ugovora u roku od 12 mjeseci pravo na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku roka od 14 dana od kada je potrošač primio tu obavijest.
Da bi potrošač mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, isti mora prodavatelja obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu elektroničke pošte: info@optika-oculus.hr, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte. Postupak povratka može započeti i korištenjem za to predviđene rubrike unutar korisničkog računa, uz dodatno slanje nedvosmislene potpisane izjave na propisanom obrascu na navedenu adresu elektroničke pošte (ili putem obrasca za kontakt na internetskim stranicama). Potvrdu primitka izjave o jednostranom raskidu ugovora prodavatelj će dostaviti potrošaču bez odgađanja, elektroničkom poštom. U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj strani ono što je primila na temelju ugovora. Osim kada je prodavatelj ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag prodavatelju, ako bi o tome prodavatelj bio obaviješten prije primitka robe. Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat potrošačeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio prodavatelj. Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja, osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.
Osim ako je prodavatelj ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor.
Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu povrata robe na vrijeme ako prije isteka roka pošalje robu ili je preda prodavatelju, odnosno osobi koju je prodavatelj ovlastio da primi robu.
Sve izravne troškove povrata proizvoda potrošač je dužan snositi sam. Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.
Kako bi potrošač utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti robe isti može postupati sa robom i pregledati robu isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji robe u prostorijama prodavatelja. Robu koju kupac namjerava vratiti u roku od 14 dana isti ne smije nositi, prepravljati, koristiti, skinuti zaštitnu foliju niti smije poduzimati osobito bilo koje radnje koje se ne smiju poduzimati u fizičkoj poslovnici prodavatelja, kao i one kojima bi umanjio vrijednost robe.
U periodu u kojem potrošač ostvaruje pravo povrata robu mora čuvati s dužnom pažnjom.
U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom prodavatelj će se naplatiti iz iznosa primljene kupoprodajne cijene u omjeru umanjenja vrijednosti robe prema vlastitoj procjeni uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja
Kako bi se potrošaču olakšalo sastavljanje pisanog raskida ugovora niže se nalazi informativni obrazac za jednostrani raskid ugovora (poseban dokument) koji isti može ispuniti i poslati na adresu elektroničke pošte info@optika-oculus.hr.
Pravo na raskid ugovora o kupoprodaji nije dopušteno u sljedećim slučajevima kada je:
1.    predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču,
2.    potrošač posebno zahtjevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izričito zahtjevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom.
Kada je kupac pravna osoba na njega se ne primjenjuje odjeljak ovih Uvjeta kupnje pod nazivom „Pravo na jednostrani raskid ugovora“. Kod pravnih osoba se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini”

DOSTAVA
Proizvode je moguće naručiti za dostavu na području Republike Hrvatske, prema uvjetima koji vrijede za svako područje dostave. Dostava na području Republike Hrvatske obavlja se putem dostavne službe. Dostava uz svaku kupovinu je besplatna. Očna optika Oculus se obvezuje isporučiti naručeni proizvod u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora. Dostava se obavlja prema uvjetima korištenja usluga dostavne službe, a smatra se izvršenom u trenutku predaje proizvoda dostavnoj službi. Provjera ispravnosti narudžbe ovisi o Kupcu, a naknadne reklamacije se ne uvažavaju. Ako se proizvod koji je upućen kupcu odnosno primatelju vrati Očnoj optici Oculus jer dostavna služba nije uspjela izvršiti dostavu, kupac će o tome biti obaviješten e-mailom te će mu biti ponuđene slijedeće mogućnosti: da se naručeni proizvod, na zahtjev kupca e-mailom, ponovno dostavi na adresu kupca, odnosno primatelja ili da naručeni proizvod preuzme na adresi jedne od poslovnica Očne optike Oculus, uz prethodni telefonski dogovor o terminu preuzimanja. Ukoliko kupac u roku od 3 dana ne odgovori na upućeni mu e-mail i odabere jednu o ponuđenih mogućnosti, odabrani proizvod biti će dostavnom službom upućen na adresu kupca. Kada Očna optika Oculus putem dostavne službe isporuči proizvod kupcu odnosno primatelju, kupac odnosno primatelj je dužan preuzeti proizvod potpisom na dostavnici, čime potvrđuje da je proizvod uredno isporučen.
MATERIJALNI NEDOSTACI NA PROIZVODU
Očna optika Oculus odgovara za materijalne nedostatke proizvoda do trenutka prijelaza rizika na kupca (trenutak predaje stvari u posjed kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik), bez obzira je li mu materijalni nedostatak bio poznat. Također, isti odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika na kupca postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka. Nedostatak postoji:
1.    ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
2.    ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
3.    ako stvar nema svojstva i odlike koje su izričito ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
4.    kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
5.    ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.).
Potrošač je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na potrošača.
Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.
Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari. Prava kupca koji je pravodobno obavijestio prodavatelja o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti prodavatelju, osim ako je prodavateljevom prijevarom kupac bio spriječen da ih ostvaruje.
Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka prodavatelj može imati jednu od sljedećih obveza, sve u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima:
1.    uklanjanje nedostatka,
2.    predaja drugog proizvoda bez nedostatka,
3.    sniženje cijene,
4.    raskid ugovora.
Prava temeljem materijalnog nedostatka na stvari regulirana su Zakonom o obveznim odnosima.
Kada je kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima, posebno u dijelu u kojem je materijalni nedostatak za pravne osobe uređen drugačije od ovdje navedenoga u Uvjetima kupnje, tada se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima.

POVRAT I REKLAMACIJE
Ako ustanovite prilikom prve uporabe da je proizvod kojeg ste dobili neispravan ili da niste njime zadovoljni, molimo vas da nas kontaktirate i slijedite navedene korake.
Pošaljite nam informacije s brojem narudžbe, brojem računa ili Vašim korisničkim imenom i opisom reklamacije e-mailom na info@optika-oculus.hr .
Poslat ćemo Vam potvrdu primitka reklamacije te temeljem Vašeg opisa informaciju može li se proizvod zamijeniti za novi, može li se za proizvod dobiti povrat novca ili je proizvod potrebno poslati u ovlašteni servis.
U slučajevima kad se proizvod može zamijeniti za novi i kad se za proizvod može vratiti novac, na Vašu adresu šaljemo dostavnu službu koja prikuplja reklamirani proizvod i vraća na naše skladište.
Kad proizvod stigne na skladište, šaljemo Vam obavijest o povratu novaca/slanju zamjenskog proizvoda. Povrat novca/zamjena za novi proizvod bit će odrađena unutar 2-3 dana, a najkasnije nakon 15 dana. U suprotnom nas kontaktirajte e-mailom na info@optika-oculus.hr .
Ako je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te Vas u tom slučaju molimo da pošiljku ne preuzimate. Molimo Vas da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.

OSTALI UVJETI
Za valjanu narudžbu proizvoda osoba koja popunjava narudžbu mora biti starija od 18 godina. Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije. Očna optika Oculus zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta prodaje te iste može promijeniti bez prethodne najave, ali se obvezuje obavijestiti sve registrirane korisnike putem e-mail adresa koje su isti upisali prilikom registracije.
PRIMJENA UVJETA PRODAJE
Korištenjem usluga web shopa Očne optike Oculus prihvaćate ove uvjete prodaje. Ako niste suglasni s uvjetima nemojte koristiti ove stranice niti putem njih naručivati proizvode. Ove web stranice sadrže informacije o proizvodima i uslugama Očne optike Oculus te služe kao elektroničko prodajno mjesto – web shop. Očna optika Oculus ne odgovara za eventualnu štetu nastalu korištenjem ove web stranice te korištenjem informacija s ove web stranice u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namjene.

AUTORSKA PRAVA
Očna optika Oculus je nositelj autorskih prava na sadržaju i formatima ove web stranice. Cjelokupan sadržaj sa web stranice ne smije se koristiti bez dopuštenja Očne optike Oculus, niti ustupati trećim osobama.

IZJAVA O PRIVATNOSTI
Očna optika Oculus poštuje Vaše pravo na privatnost i nastoji osigurati najvišu razinu zaštite Vaših osobnih podataka. U pružanju naših usluga putem ove stranice dužni smo postupati u skladu sa zakonima i propisima koji definiraju zaštitu osobnih podataka. Tvrtka se obvezuje da će prikupljene podatke, koje ćete dostaviti putem internetske stranice, koristiti u skladu s namjenom za koju ste nam ih povjerili isključivo uz vaše dopuštenje.
U skladu s općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR), Očna optika Oculus se obvezuje informirati kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito davati kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li oni ili ne da se njihovo ime ukloni s newsletter popisa pretplatnika ili s lista kupaca čiji se podaci koriste u marketinške svrhe, odnosno za internu statističku obradu. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici tvrtkeOčna optika Oculus i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.
Više informacija o zaštiti osobnih podataka možete pronaći u rubrici Pravila privatnosti.

KOLAČIĆI
Zadržat ćemo i procijeniti informacije o Vašem nedavnom posjetu našoj web stranici i kako ste koristili različite dijelove naše web stranice radi analitičkih ciljeva, odnosno kako bismo razumjeli na koji način korisnici koriste naše web stranice.
Kolačići su male datoteke koje šaljemo na vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati naše stranice te prikazivati rezultate koji su relevantni za Vas. Kolačići nam pokazuju ono što zanima Vas i druge posjetitelje naše web stranice, što nam pomaže da ju poboljšamo.
Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka), Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam Vaša privola.
Ova stranica koristi kolačiće koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice, statističko praćenje stranica te za povećanje razine sigurnosti.
Kako obrisati kolačiće
Sve kolačiće koje je ostavila neka stranica u suvremenim i podržanim internetskim preglednicima možete očistiti tako da, dok ste na stranici, kliknete na lokotić pored adrese stranice. Otvorit će Vam se prozor s informacijama o vezi prema stranicama te dugmićem pomoću kojeg možete ukloniti sve kolačiće.

ZAVRŠNE ODREDBE
Prihvaćanjem ovih uvjeta prodaje kupac pristaje na odredbe ovih uvjeta te prihvaća da oni čine sastavni dio ugovora.Registracija novog računa

Već imate račun?
Prijavite se Ili Resetirajte zaporku